Nuetsgejäiz & Bëschgepëspers

Published 06/05/2022

Theater-Trëppeltour
Nuetsgejäiz & Bëschgepëspers
E roude Fuedem duerch de roude Buedem | Maskénada 

Mam:  Elena Spatz, Gianfranco Celestino, Jean Bürlesk, Luc Lamesch, Mady Durrer, Piera Jovic, Sabine Tonnar

Regie: Laetitia Lang
AutorIn: Mandy Thiery & Jean Bürlesk
Bünebild & Kostüm: Sophie Meyer
Musék & Sound-Design: Luka Tonnar
Stëmmchouer: BiergerInnen
Technik: Amplitude, Sven Streitz
Projets-Leedeung: Mirka Costanzi
Artistesch Leedung: Tammy Reichling

13., 14., 20., 21., 27. & 28. Mee  – 20:30 Uhr
Treffpunkt : 20:15 zu Obeler bei der Kapell – rue du village L-3311