E fierchterlech léiwen Tiger

Published 06/09/2022

Theater
E fierchterlech léiwen Tiger
Eng interaktiv Rees duerch den Dschungel (3–5 Joer)

Mit: Julie Kieffer

Perkussioun: Élise Rouchouse
Regie: Friederike Karig

24. september – 10:30 14:30 Uhr Philharmonie
25. september – 10:30, 14:30 & 16:00 Uhr Philharmonie